• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/thietk12/customer2/anhkyapplaza.vn/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/thietk12/customer2/anhkyapplaza.vn/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Công ty Anh Kỳ chung tay hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Ngày 14/10/2017 Công ty Anh Kỳ đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ những mất mát đối với đồng bào vùng tâm lũ huyện Đà Bắc.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cỏ, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, cây, ngoài trời và thiên nhiênTrong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng, trẻ em và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: cây, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, cây, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời