• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/thietk12/customer2/anhkyapplaza.vn/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/thietk12/customer2/anhkyapplaza.vn/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/thietk12/customer2/anhkyapplaza.vn/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/thietk12/customer2/anhkyapplaza.vn/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Khen thưởng

Bằng khen

Bằng khen do Chi cục thuế tỉnh Hòa Bình tặng năm 2010
Bằng khen do Chi cục thuế tỉnh Hòa Bình tặng năm 2010
Trung Tâm Thương Mại & Giải Trí AP PLAZA
Bằng khen do ủy ban trung ương hội các nhà doanh nghiệp trẻ việt nam tặng
Bằng khen do Liên minh hợp tác xã Việt Nam tặng năm 2004
Bằng khen do Liên minh hợp tác xã Việt Nam tặng năm 2004
Bằng khen do Liên minh hợp tác xã Việt Nam tặng năm 2007
Bằng khen do Liên minh hợp tác xã Việt Nam tặng năm 2007
Bằng khen do Liên đoàn lao động tỉnh Hòa Bình tặng năm 2009
Bằng khen do Liên đoàn lao động tỉnh Hòa Bình tặng năm 2009
Bằng khen do UBND tỉnh Hòa Bình tặng năm 2010
Bằng khen do UBND tỉnh Hòa Bình tặng năm 2010
Trung Tâm Thương Mại & Giải Trí AP PLAZA
Công ty cổ phần ô tô TMT công nhận và khen thưởng đại lý xuất sắc năm 2010
Trung Tâm Thương Mại & Giải Trí AP PLAZA
Bằng khen do ủy ban trung ương hội liên hiệp thanh liên việt nam tặng
Trung Tâm Thương Mại & Giải Trí AP PLAZA
Giấy khen do Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Hòa Bình tặng năm 2013
Bằng khen TOP 200 - Giải thưởng sao vàng Đất VIệt 2013
Bằng khen TOP 200 - Giải thưởng sao vàng Đất VIệt 2013

Chứng nhận

Giải thưởng sao vàng miền núi phía bắc
Giải thưởng sao vàng miền núi phía bắc
Chăm sóc khách hàng tốt nhất năm 2010
Chăm sóc khách hàng tốt nhất năm 2010
Anh Kỳ phục vụ hậu mãi xuất sắc năm 2010SYM
Anh Kỳ phục vụ hậu mãi xuất sắc năm 2010
Chứng nhận điểm bán hàng do Piaggio ủy nhiệm
Chứng nhận điểm bán hàng do Piaggio ủy nhiệm
Chứng nhận là đại lý chính thức của Xuân Hòa
Chứng nhận là đại lý chính thức của Xuân Hòa
Chứng nhận đại lý 35 Yamaha
Chứng nhận đại lý 35 Yamaha
Giấy chứng nhận doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Hòa Bình năm 2013
Giấy chứng nhận doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Hòa Bình năm 2013
Giấy chứng nhận nhà tài trợ
Giấy chứng nhận nhà tài trợ