• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/thietk12/customer2/anhkyapplaza.vn/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/thietk12/customer2/anhkyapplaza.vn/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Sơ đồ tổ chức công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc 
Là thành viên sáng lập công ty.
Ông Đàm Anh Kỳ, sinh năm 1974, dân tộc Kinh, tỉnh Hòa Bình. Cử nhân kinh tế - QTKD.Ông Đàm Anh Kỳ nguyên là Đại biểu HĐND Tp. Hòa Bình khóa 18; Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh; Phó Chủ tịch Hội DN&NVV tỉnh; Phó chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh, Ủy viên UBMTTQ Việt nam tỉnh Hòa Bình.

Phó chủ tịch HĐQT
Ông Đàm Lê Anh, sinh năm 1944, tham gia hoạt động kinh doanh công ty từ tháng 10/2000 với vai trò là thành viên góp vốn, cố vấn của công ty. Ông có  nhiều đóng góp lớn cho sự thành công và phát triển của công ty.

Ủy viên HĐQT - Phó tổng giám đốc thường trực, phụ trách tài chính
Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, sinh năm 1974, Cử nhân kinh tế, QTKD. Tham gia điều hành công ty từ năm đầu thành lập tháng 10/2000 với vai trò là Phó giám đốc. Từ  năm 2004 đến nay là Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Anh Kỳ. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy đã có nhiều công sức trong vai trò quản trị nội bộ, phát triển hình ảnh công ty, góp phần công sức lớn cho sự phát triển của công ty.

Ủy viên HĐQT

Ông Bùi Việt Cường, sinh năm 1982, Cử nhân kinh kế. Từ năm 2003 đến năm 2006, Ông Bùi Việt Cường đảm nhận chức vụ là Kế toán tổng hợp của công ty. Ông có nhiều đóng góp mang tính chiến lược giúp công ty phát triển, từ năm 2006 đến nay là Phó tổng giám đốc kinh doanh của công ty Anh Kỳ.

Ủy viên HĐQT
Ông Nguyễn Thanh Sơn, Sinh năm 1972, tham gia điều hành công ty từ năm 2004. Ông Nguyễn Thanh Sơn đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của công ty.

Bà Nguyễn Thị Lan Hương, sinh năm 1972, Cử nhân kinh tế, ĐH TCKT. Từ năm 2007, bà Nguyễn Thị Lan Hương đảm nhận chức vụ Kế toán trưởng, Công ty Anh Kỳ.