• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/thietk12/customer2/anhkyapplaza.vn/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/thietk12/customer2/anhkyapplaza.vn/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/thietk12/customer2/anhkyapplaza.vn/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/thietk12/customer2/anhkyapplaza.vn/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/thietk12/customer2/anhkyapplaza.vn/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/thietk12/customer2/anhkyapplaza.vn/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Ban Dân tộc tỉnh đạt cờ đơn vị tiêu biểu xuất sắc năm 2013

 

 

Thứ trưởng Phan Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm UBDT

trao cờ đơn vị tiêu biểu xuất sắc trong công tác năm 2013 cho Ban Dân tộc tỉnh.

 

Ngày 17/1, tại AP Plaza, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2013, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2014. Dự hội nghị có các đồng chí: Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UB Dân tộc; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

 

 

Năm 2013, công tác dân tộc của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể: thực hiện chương trình 135, với kế hoạch vốn được giao 97,190 tỷ đồng, ngành Dân tộc đã đầu tư xây dựng 160 công trình cơ sở hạ tầng các xã, xóm ĐBKK; duy tu, bảo dưỡng các công trình sau đầu tư xây dựng, giá trị khối lượng thực hiện hoàn thành kế hoạch giao; tham mưu UBND tỉnh về cơ chế tổ chức thực hiện nguồn vốn bổ sung đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng cho các xã vùng ĐBKK 135 bằng nguồn vốn viện trợ của chính phủ Ailen với tổng số vốn được giao 6 tỷ đồng, đã đầu tư cho 5 công trình, giá trị thực hiện ước đạt 100% kế hoạch giao; tổ chức 3 lớp tập huấn cho 141 cán bộ xã, bản của các xã 135 giai đoạn II, đạt 100% kế hoạch giao. Về thực hiện chính sách di dân, ĐCDC theo Quyết định số 33 nay là Quyết định 1342 của Thủ tướng Chính phủ, chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ DTTS nghèo theo Quyết định 102 của Thủ tướng Chính phủ đều đạt 100% kế hoạch giao. Bên cạnh đó, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS; chính sách cấp báo, tạp chí không thu tiền theo Quyết định 2472 của Thủ tướng Chính phủ, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; vay vốn phát triển sản xuất... cũng được triển khai sáng tạo, hiệu quả, đúng đối tượng. Với những kết quả đã đạt được, năm 2013 ngành Dân tộc của tỉnh đã đóng góp đáng kể vào việc giảm 3,38% tỷ lệ hộ nghèo so với năm 2012.

 

Ngành cũng đã chỉ ra một số hạn chế về nguồn lực đầu tư, kết quả giảm nghèo ở số ít nơi còn chưa bền vững. Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu trong năm 2014 như: giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS 5%, vùng ĐBKK giảm 27%, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân chung toàn tỉnh khoảng 3%; đảm bảo ổn định ĐCĐC bền vững cho các hộ tại điểm ĐCĐC; thu nhập bình quân khu vực ĐBKK tăng lên mức 8,5- 9 triệu/người/năm; 100% người dân có nhu cầu được trợ giúp pháp lý...

 

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí Phan Văn Hùng và Bùi Văn Cửu đã ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành Dân tộc đã đạt được trong năm 2013 và đề nghị ngành Dân tộc tỉnh ta trong năm 2014 cần làm tốt hơn nữa công tác tham mưu với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh trong việc ban hành các chính sách, giúp tỉnh triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc; nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội nhằm thực hiện có hiệu quả hơn nữa chính sách dân tộc; tham mưu tổ chức tốt Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ II; tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với đồng bào DTTS, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân...

 

 

Thừa uỷ quyền, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân

đã có nhiều thành tích trong xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc. 

 

Tại hội nghị, đã có 2 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 11 tập thể, 15 cá nhân được nhận giấy khen của Ban Dân tộc tỉnh; Uỷ ban Dân tộc tặng cờ đơn vị tiêu biểu xuất sắc trong công tác năm 2013 cho Ban Dân tộc tỉnh.