• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/thietk12/customer2/anhkyapplaza.vn/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/thietk12/customer2/anhkyapplaza.vn/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/thietk12/customer2/anhkyapplaza.vn/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/thietk12/customer2/anhkyapplaza.vn/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/thietk12/customer2/anhkyapplaza.vn/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/thietk12/customer2/anhkyapplaza.vn/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Hội thảo tham vấn về thiết kế giai đoạn mở rộng dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc

Từ ngày 18 – 19/3, tại Trung tâm Thương mại AP Plaza đã diễn ra Hội thảo tham vấn về thiết kế Giai đoạn mở rộng Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc. Tham dự Hội thảo có đại diện Ngân hàng Thế giới, Ban Điều phối Dự án Giảm nghèo Trung ương và BQL Dự án Giảm nghèo 6 tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biện, Lào Cai, Yên Bái.

Quang cảnh Hội thảo.

         Đến hết năm 2013, hoạt động Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc đã đạt được những kết quả chủ yếu: có sự tham gia của trên 80% hộ gia đình vùng dự án, có sự tham gia nhiều hơn của người dân trong thi công, giám sát cộng đồng; 93% người được phỏng vấn hài lòng với việc lựa chọn các hoạt động; năng suất và sản lượng sản xuất lúa, gạo của người nông dân trong vùng dự án tăng ít nhất 20%. Tại tỉnh ta, kế hoạch thực hiện Dự án năm 2013 đã cơ bản hoàn thành. BQL Dự án Giảm nghèo tỉnh đã ký hợp đồng và hoàn thành 6 gói thầu tư vấn thiết kế; BQL Dự án Giảm nghèo các huyện đã ký hợp đồng xây lắp với các nhà thầu, khối lượng hoàn thành đạt 90%; liên kết thị trường trồng gừng ở huyện Mai Châu, trồng chanh leo ở huyện Lạc Sơn, trồng mía đường nguyên liệu ở các huyện Yên Thủy, Tân Lạc, Đà Bắc. Số lượng sản phẩm liên kết đạt được chất lượng cao. Tính đến hết kế hoạch năng 2013 đã thành lập được 1.344 nhóm đồng sở thích, với khoảng 19.000 hộ tham gia, nhiều nhóm đang bước vào chu kỳ thứ 2 và thứ 3 có hướng phát triển bền vững.  

         Các đại biểu đã tiến hành thảo luận, nghe phân tích của CPO (Ban điều phối Dự án Trung ương) về những vấn đề liên quan đến điều chỉnh cơ cấu hợp phần, hoạt động vận hành và bảo trì, cách thức khuyến khích cấp xã tiếp tục duy trì các kế hoạch được được Dự án chuyển giao và các vấn đề liên quan trong thiết kế dự án, việc nên hay không nên thay đổi số lượng các xã tham gia dự án, xem xét một số xã nghèo hơn và những công việc cần thiết khi thay đổi phạm vi, điều chỉnh thiết kế tiểu hợp phần để tăng tính cạnh tranh và nâng cao chất lượng, những chính sách/quy định cần điều chỉnh… Nhiều đề xuất, kiến nghị với Ngân hàng Thế giới, Ban điều phối dự án Trung ương cũng được các tỉnh nêu trong cuộc hội thảo nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho việc thực hiện dự án tại các địa phương, tập trung vào 4 nhóm đề xuất chính: Ngân hàng thế giới, Ban Điều phối dự án Trung ương sớm sửa đổi điều chỉnh hiệp định của Dự án vào sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án; tiếp tục hỗ trợ tổ chức các lớp đào tạo trong công tác đấu thầu, quản lý tài chính và quản lý hợp đồng cho cán bộ tỉnh, huyện; tăng cường công tác đào tạo cho cán bộ các cấp và hỗ trợ các hoạt động sinh kế, đánh giá tổng kết hoạt động đa dạng hóa liên kết thị trường; đề nghị kế hoạch năm 2015 được lập và phê duyệt cùng với báo cáo dự án khả thi.