• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/thietk12/customer2/anhkyapplaza.vn/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/thietk12/customer2/anhkyapplaza.vn/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/thietk12/customer2/anhkyapplaza.vn/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/thietk12/customer2/anhkyapplaza.vn/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/thietk12/customer2/anhkyapplaza.vn/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/thietk12/customer2/anhkyapplaza.vn/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Ký cam kết thực hiện pháp luật trong kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện

Sáng 28/7, tại Trung tâm hội nghị Ap Plaza, đồng chí Bùi Văn Thắng, TUV, Giám đốc sở GT-VT đã chủ trì hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ GT-VT lên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện.

Lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp ký cam kết thực hiện các quy định về quản lý vận tải đảm bảo TT ATGT

Trên 80 đại biểu, đại diện cho các đơn vị, doanh nghiệp vận tải, xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã được quán triệt Nghị định, Công điện của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ,  Bộ GT-VT quy định niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người; về tăng cường thực hiện kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ; quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ; sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ và Thông tư số 55/2013/TT-BGTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; quy định về xếp hàng hóa trên xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ.

 

Kết thúc hội nghị, đại diện các đơn vị, doanh nghiệp ký cam kết với Sở GT-VT về thực hiện pháp luật trong kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện.