• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/thietk12/customer2/anhkyapplaza.vn/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/thietk12/customer2/anhkyapplaza.vn/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Dịch vụ vận tải hàng hóa, hành khách đường bộ

Trung Tâm Thương Mại & Giải Trí AP PLAZA
Vận tải hành khách và hàng hoá là ngành có vị trí quan trọng của đất nước. Bên cạnh những kết quả cũng đặt ra một số vấn đề cần giải quyết. Nguồn số liệu: Tổng cục Thống kê Kết quả nổi bật của ngành vận tải từ sau đổi mới so với trước đổi mới là việc chuyển đổi vị thế từ chỗ người và hàng tìm đến phương tiện vận tải (gọi tắt là người...