Khai thác quặng sắt, đá, cát sỏi, đất sét, khai thác và thu gom than bùn

Quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản được đẩy mạnh hơn khi Chính phủ chỉ thị dừng hoàn toàn hoặc không xuất khẩu 9 loại khoáng sản là nguyên liệu phục vụ nhiều ngành công nghiệp.

Trong Chỉ thị số 02/CT-TTg được ban hành hôm 9-1-2012, Chính phủ công bố rõ chủ trương thăm dò, khai thác, xuất khẩu một số khoáng sản quan trọng.

Đối với than: chỉ được tiếp tục cấp phép thăm dò, khai thác theo quy hoạch. Đầu tư cải tạo, mở rộng một số mỏ than vùng Quảng Ninh đi kèm với phục hồi và tái tạo môi trường. Xem xét lựa chọn công nghệ hợp lý để khai thác thử nghiệm tại một số khu vực thuộc bể than sông Hồng, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp khai thác tổng thể bể than giai đoạn sau 2020. Việc xuất khẩu than phải thực hiện nghiêm theo lộ trình đã được Chính phủ phê duyệt.

Đối với quặng bauxite: chỉ thực hiện hai dự án khai thác mỏ Tân Rai và Nhân Cơ phục cho hai dự án sản xuất alumina tại Lâm Đồng và Đăk Nông. Không triển khai các dự án khác khi hai dự án nêu trên chưa đi vào hoạt động và đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội. Không cấp phép thăm dò đối với quặng bauxite ở các tỉnh phía Bắc.

Chính phủ chỉ thị dừng hoàn toàn việc xuất khẩu quặng sắt. Tổ chức khai thác có hiệu quả dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê và các dự án khai thác quặng sắt khác để phục vụ cho các cơ sở sản xuất gang, thép trong nước. Đối với các mỏ đang khai thác, nếu không đảm bảo hiệu quả và yêu cầu về môi trường thì cần có phương án đóng cửa mỏ và hoàn thổ.

Không cấp phép thăm dò khai thác mới đối với quặng titan sa khoáng. Đối với những mỏ đang khai thác, Bộ Tài nguyên - Môi trường và UBND các tỉnh tổ chức kiểm tra. Nếu không đảm bảo môi trường thì thu hồi giấy phép. Việc xuất khẩu khối lượng tinh quặng ilmenit đang tồn kho đến hết tháng 6-2012. Từ tháng 7-2012, không xuất khẩu quặng titan chưa qua chế biến sâu và việc xuất khẩu phải được Thủ tướng đồng ý.

Quặng và tinh quặng chì-kẽm cũng không được xuất khẩu. Chỉ tiếp tục thăm dò phần sâu và mở rộng các khu vực mỏ đang khai thác để bổ sung trữ lượng quặng cho các dự án chế biến đang hoạt động. Việc thăm dò, khai thác quặng ở các khu vực mới phải gắn với dự án chế biến sâu thành kim loại chì, kẽm.

Quặng và tinh quặng cromit, quặng mangan, quặng vàng, đồng, quặng đất hiếm, quặng apatit không không xuất khẩu. Việc thăm dò, khai thác phải gắn với dự án chế biến sâu trong nước.

Chỉ thị này xuất phát từ hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản gần đây diễn biến phức tạp hơn.

Tình trạng khai thác một số loại khoáng sản như vàng sa khoáng, quặng sắt, titan, đá hoa trắng, cát xây dựng chưa phù hợp nhu cầu thực tế.

Số lượng giấy phép khai thác, chế biến, khoáng sản được cấp gia tăng lớn trong khi việc đầu tư các dự án chế biến sâu ít được quan tâm.

Bên cạnh đó việc xuất khẩu lậu khoáng sản và gian lận thương mại có biểu hiện gia tăng, chưa kiểm soát được đã gây mất an ninh trật tự và búc xúc trong nhân dân.