Chính sách nhân sự

Chính sách nhân sự

Phát triển nguồn nhân lực trong công ty Anh Kỳ

Trung Tâm Thương Mại & Giải Trí AP PLAZA

Nền kinh tế đất nước phát triển, nguồn nhân lực đóng vai trò vô cùng quan trọng trong xã hội nói chung và doanh nghiệp nói riêng. Để có nguồn nhân lực lao động làm việc tốt, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải có chiến lược phát triển nguồn nhân lực trung và dài hạn từ khâu tuyển dụng, đào tạo và định hướng phát triển năng lực.